top of page

Polityka prywatności strony internetowej 
www.twojlepszybiznes.online

Cześć!

zanim przejdziesz dalej do strony zapoznaj się z poniższą informacją oraz zasadami  przetwarzania danych, opisanymi w dokumencie Polityka Prywatności.

TLB ONLINE wykorzystuje pliki cookies oraz dane informatyczne do pomiaru zaangażowania Użytkowników i generowania analiz oraz statystyk na temat strony, w celu:

– uwierzytelnienia do identyfikacji zalogowanego Użytkownika,

– zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania ze strony,

– poprawiania jakości obecnych usług,

– ulepszania istniejących systemów i oprogramowania,

– polepszenia wydajności oraz funkcjonalności Strony.

TLB ONLINE zbiera też anonimowe dane (niemożliwe jest przypisanie ich do konkretnego Użytkownika) w celach analitycznych (np. średni czas wizyty klientów na naszej stronie celem wprowadzenia późniejszych usprawnień) oraz profilowania (co pozwala m.in. na dopasowanie oferty do zainteresowań klienta dzięki czemu unikamy oferowania zbędnych informacji).

Sposób wykorzystywania plików cookies możesz samodzielnie ustawić w opcjach bezpieczeństwa Twojej przeglądarki. Brak zmiany tych opcji oznacza akceptację dla stosowanych cookies – zgadzasz się na to, że informacje w plikach cookies mogą być zapisywane, a następnie przechowywane w pamięci Twojego urządzenia, a TLB Online będzie miał do nich dostęp. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.

Z pewnością słyszałeś o RODO, czyli o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

RODO nakłada na administratorów danych osobowych liczne obowiązki informacyjne, dlatego w Polityce Prywatności naszej Strony znajdziesz informacje o tym kto administruje Twoimi danymi osobowymi, w jakim celu, zakresie i jak długo będą one przetwarzane. Poza tym dowiesz się komu i na jakich zasadach możemy przekazać Twoje dane oraz jakie posiadasz prawa w związku z ich przetwarzaniem.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 RODO wyjaśniamy:

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –
RODO

I. Czym jest Polityka Prywatności?

 1. Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Strony i ma charakter wyłącznie informacyjny – nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników Strony.

 2. Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników Strony i Profili, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania Danych Osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Polityka zawiera również informacje na temat Plików Cookies, które są wykorzystywane przez Stronę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

II. Znaczenie podstawowych definicji

 1. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 2. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się (art.4 pkt 4 RODO).

 3. Polityka Prywatności – niniejszy dokument.

 4. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: www.twojlepszybiznes.online.pl.

 5. Spółka / Administrator Danych Osobowych / Administrator – TLB ONLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, dane adresowe spółki: ul. Leśna góra, nr 1a, lok. 44, 80-281 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000945006, nr NIP: 5842812557, nr REGON: 520904302, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w całości wpłacony .

 6. Użytkownik / Podmiot danych – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony.

 7. Klient – Użytkownik korzystający z odpłatnych usług Spółki.

 8. Logi Serwera – chronologiczny zapis zawierający informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących Strony, obejmujący m.in.: względny lub bezwzględny czas zdarzenia (np. data i godzina), rodzaj zdarzenia, User Agent String, nazwę Użytkownika, nazwę programu, adres IP, kwalifikację zdarzeń.

 9. User Agent String – identyfikator przeglądarki internetowej.

 10. Pliki Cookies / Cookies – niewielkie pliki zapisywane w pamięci urządzenia elektronicznego w celu umożliwienia korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony, wykorzystywane przez Stronę.

 11. Usługa Elektroniczna – usługa elektroniczna w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępna na Stronie, m.in. formularz kontaktowy, formularz newslettera, formularz rejestracji, formularz logowania, formularz umawiania konsultacji, formularz zamawiania usług.

 12. Konsultacje – usługi doradcze wymienione na Stronie, świadczone przez Administratora na rzecz Klienta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, m.in. przez telefon, program do rozmów online, komunikatory społecznościowe.

 13. Portale – portale społecznościowe, na których Spółka posiada konto, tj. Facebook (dalej „FB”), Instagram, Pinterest, LinkedIn, Youtube, Twitter, Tik tok, Google Moja Firma.

 14. Serwisy – serwisy internetowe, w których Spółka posiada konto, tj. OLX.pl, brief4u.

 15. Profile – profile Spółki na Portalach oraz w Serwisach.

 16. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. Nr 119).

 17. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344).

 19. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

III. Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?

 1. Administratorem Danych Osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem Strony jest TLB ONLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

 2. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony Danych Osobowych i danych informatycznych, jakie są przewidziane między innymi w Ustawie o ochronie Danych Osobowych oraz RODO.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

IV. Czy Administrator powołał  Inspektora Ochrony Danych?

 1. Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

 2. W przypadku pytań z zakresu ochrony Danych Osobowych należy skontaktować się z Administratorem:​​

  1. na adres do korespondencji: ul. Leśna góra, nr 1a, lok. 44, 80-281 Gdańsk

  2. na adres poczty elektronicznej: kontakt@twojlepszybiznes.online;

  3. pod numerem tel.: +48 730 042 547.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

V. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych?

 1. Wszelkie dane dotyczące Użytkownika przesyłane są z użyciem protokołu szyfrowanego HTTPS.

 2. Dane zapisane w Logach Serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 3. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony Danych Osobowych. Jednakże Użytkownik powinien być świadomy, że korzystanie ze Strony wymaga połączenia z Internetem, co wiąże się ze wzrostem wystąpienia ryzyka zarażenia plików przez złośliwe oprogramowania, narażenia na łamanie zabezpieczeń lub łowienie haseł.

 4. Podczas przetwarzania danych w systemie komputerowym i w systemie telefonu, Administrator stosuje program Avast Antywirus small Office protection

 5. Każdy Użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń elektronicznych, które służą dostępowi do sieci Internet. Urządzenie elektroniczne powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i program zainstalowany na Jego urządzeniu elektronicznym posiadają najnowsze aktualizacje.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

VI. W jaki sposób przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

 1. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę.

 2. Administrator nie zabiega o identyfikację Użytkowników Strony. Gromadzone w dziennikach Logów dane są wykorzystywane do celów administrowania Stroną, śledzenia trybu działania serwera, wykrycia nieprawidłowości w systemie i prób włamania do niego, tworzenia statystyk serwera (monitoring wykorzystanych zasobów serwerowych).

 3. Administrator przetwarza dane Użytkowników:

  1. będących Klientami Spółki,

  2. osób aktywnych na Stronie i Profilach,

– takie, jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP, nazwa firmy jednoosobowej, nick, pseudonim, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, dane do wystawienia faktury, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres IP, lokalizacja, User Agent String oraz pozostałe dobrowolnie przekazane informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

VII. W jakich celach przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

 1. Zebrane Dane Osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane:

   1. na e-mail Administratora,

   2. za pośrednictwem formularza elektronicznego na Stronie,

   3. na skrzynkę odbiorczą Profili;

  2. obsługi:

   1. Profili;

   2. komentarzy i opinii wystawionych przez Użytkownika w Internecie;

  3. wykonania połączenia telefonicznego na zgłoszenie Użytkownika;

  4. przygotowania oferty;

  5. dopasowania oferty;

  6. powiadomienia o promocji;

  7. dopasowywania przekazu reklamowego i komunikatów;

  8. personalizowania ofert i ogłoszeń;

  9. przygotowania audytu działań;

  10. zawarcia i zrealizowania umowy;

  11. świadczenia Usług Elektronicznych;

  12. wystawienia faktury;

  13. spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO;

  14. rozpatrzenia reklamacji, sprzeciwu lub wniosku;

  15. przyjęcia odstąpienia od umowy zwartej między Klientem a Spółką;

  16. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  17. zaspokojenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 2. Przykłady przetwarzanych danych z określeniem celu przetwarzania:

        Dana osobowa​                                                                                   Cel przetwarzania                                      

 • Numer identyfikacji podatkowej                                                 wystawienie faktury VAT,

 • imię i nazwisko                                                                          wywiązanie się przez administratora z

 • nazwa firmy jednoosobowej                                                      obowiązków podatkowych, zawarcie umowy

 • adres e-mail                                                                              udzielenie odpowiedzi na zapytanie, dostarczenie                                                                                                              oferty, wysłanie faktury                                                     

 • Logi Serwera                                                                             statystyka i analiza – czas spędzony na Stronie,                                                                                                                przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,                                                                                                              kliknięcia w poszczególne linki, źródło, z którego                                                                                                                Użytkownik przechodzi na Stronę

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

VIII. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać Dane Osobowe na podstawie zgody, np. w celu:

  1. udzielenia odpowiedzi na pytania wysłane na dane teleadresowe Spółki,

  2. kontaktu na prośbę Użytkownika przy użyciu telekomunikacyjnego urządzenia końcoweg, 

  3. dostarczania zamówionych ofert;

 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Dane Osobowe są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, np. wykonanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, np.:

  1. analiza aktywności Użytkowników na Stronie, w celu poprawienia jakości działania Strony,

  2. badanie satysfakcji Klienta,

  3. odpowiedź na otrzymane zapytania;

4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać Dane Osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np.:

 1. wystawienia faktury;

 2. wypełnienia obowiązków nałożonych przez RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru Klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

IX. Kiedy udzielasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych?

 1. Niektóre rodzaje przetwarzania Danych Osobowych mogą nie wymagać zgody, jednakże Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

 2. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, może zostać wyrażona np. poprzez:

  1. wysłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego np. zamówienia wysyłki newslettera;

  2. wystawienie opinii o usługach Spółki, zostawienie komentarza lub dokonanie innej aktywności w Internecie, np. na koncie Google Moja Firma, na koncie Spółki w Social Media.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

X. Komu udostępniamy Twoje Dane Osobowe?

 1. Dane Osobowe udostępniamy:

  1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania umożliwiające działanie lub prowadzenie Strony oraz Spółki, do których należą m.in.: BITRIX24, NOTION, TRELLO, MAILCHIMP;

  2. podmiotom publicznym lub prywatnym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe podmiotowi wskazanemu w ust. 1 w punkcie 1 powyżej jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych, o którym Podmiot danych został poinformowany.

 3. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo zgromadzonych Danych Osobowych, uniemożliwiające dostęp do danych Użytkowników przez osoby trzecie.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

XI. Kiedy przekazujesz Dane Osobowe do portali zewnętrznych?

 1. Na Stronie znajdują się “wtyczki” do Portali społecznościowych.

 2. Administrator wraz z dostawcą danej wtyczki jest administratorem Danych Osobowych przy czym odpowiedzialność Administratora ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych do wskazanych Portali, tj. informacji o adresie IP oraz User Agent String.

 3. Użycie wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz User Agent String) do Portalu, którego wtyczka została użyta, np. na stronę Facebooka lub Instagrama.

 4. Korzystanie z wtyczek jest dobrowolne.

 5. Użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych dla Portalu.

 6. Administrator przetwarza dane osób odwiedzających Profile, takie jak: nazwa Użytkownika, komentarze, posty, opinie, polubienia, udostępnienia, relacje.

 7. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników kontaktujących się na skrzynkę odbiorczą Profili, w szczególności imię i nazwisko, nazwę Użytkownika, treść korespondencji. Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innym miejscu niż skrzynka odbiorcza Profilu.

 8. Dane opisane w ust. 6 i 7 są zbierane w celu:

  1. umożliwienia właścicielom danych aktywności na Portalach społecznościowych;

  2. prowadzenia Profili dostosowanych do potrzeb Użytkowników;

  3. marketingowym;

  4. tworzenia reklam usług i pomiar ich skuteczności;

  5. realizacji usług.

 9. W związku ze specyfiką Portali, informacje o obserwujących, polubieniach, udostępnieniach, a także treść komentarzy, opinii są jawne. Dane udostępnione wyłącznie do wiadomości Administratora nie są ujawniane podmiotom trzecim. Okoliczność ta nie wpływa na obowiązki Administratora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

XII. Czy dochodzi do transferu Twoich Danych Osobowych do krajów trzecich?

 1. Administrator, co do zasady nie przekazuje zebranych Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak transfer Danych Osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Administratora z infrastruktury informatycznej, która jest ulokowana w takim państwie, np.  Google LLC lub Microsoft Corporation.

 2. Do każdej operacji związanej z przekazaniem Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Administrator stosuje aktualne zalecenia oraz przepisy uchwalone przez instytucje i organy Unii Europejskiej.

 3. Dokładne informacje na temat zasad przetwarzania Danych Osobowych przez:

  1. Google LLC znajdują się pod adresem: https://policies.google.com/privacy;

  2. Microsoft Corporation znajdują się pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacy.

 4. Pamiętaj, że posiadasz prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych przekazanych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Instrukcje dot. uzyskania kopii z portali, których bazy danych znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym znajdziesz poniżej:

  1. Facebook – https://www.facebook.com/help/212802592074644,

  2. Google – https://support.google.com/accounts/answer/3024190?hl=pl,

  3. Twitter – https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-download-yourtwitter-archive.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

XIII. Jakie posiadasz uprawnienia na gruncie RODO?

 1. Masz prawo do żądania:

  1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej Dane Osobowe; jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach Danych Osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych przysługujących osobie której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

  2. sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO) – żądania sprostowania dotyczących jej Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, nieaktualne lub uzupełnienia niekompletnych danych;

  3. usunięcia danych (art. 17 RODO) – żądania usunięcia jej Danych Osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;

  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – w przypadku, gdy:

   1. ​​osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

   3. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

   4. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  5. przeniesienia danych (art. 20 RODO) – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Danych Osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  jej Danych Osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania; wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach

 2. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiadasz prawo do wycofania zgody. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

 3. Zawsze możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 4. Administrator może odmówić zaprzestania przetwarzania danych powołując się na:

  1. istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec  Twoich interesów, praw i wolności;

  2. istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Możesz również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych do celów marketingowych. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. Administrator po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestanie przetwarzania danych w celach marketingowych.

 6. Aby skorzystać z uprawnień określonych wyżej, powinieneś skontaktować się z Administratorem.

 7. Ponadto posiadasz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym skontaktujesz się w następujący sposób:

  1. listownie: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/p/kontakt ;

  3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

XIV. Czy Profilujemy Twoje Dane Osobowe?

 1. Administrator w celu dopasowania ofert, usług oraz działania Strony do Twoich potrzeb i preferencji, Profiluje dane na zasadach opisanych poniżej. Definicję Profilowania znajdziesz w rozdziale II „Znaczenie podstawowych definicji”.

 2. W celu rozwoju sprzedaży i marketingu usług Spółki, w tym stworzenia profilu Klienta lub Użytkownika, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom i preferencjom, przetwarzamy:

  1. dane o lokalizacji,

  2. liczbę odwiedzin,

  3. przeglądarkę,

  4. system operacyjny,

  5. nazwę urządzenia,

  6. czas wizyty,\

  7. adres źródła wejścia,

  8. pozostałe dane dotyczące aktywności na Stronie i Profilach,\

  9. dane podane w szczegółach Konta.

 3. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od wiadomości marketingowych, do tak stworzonego profilu dopasowujemy treści reklamowe i marketingowe dotyczące naszych usług. Nie będziemy kierować do Ciebie wiadomości dotyczących produktów lub usług innych podmiotów.

 4. Nasza Strona w celach analitycznych i marketingowych wykorzystuje następujące technologie:

  1. SALESmanago – cel: monitoring relacji  z klientami pod kątem planowania i realizowania przyszłych działań marketingowych;

  2. Google Analytics – cel: monitoring ruchu na Stronie i kanałów wejścia na stronę, zbieranie danych o klientach do dopasowywania przekazu reklamowego;

  3. Google Search Console – cel: monitoring ruchu na Stronie i jego źródła;

  4. Google Ads – cel: ukierunkowane kampanie na podstawie ruchu i odwiedzających;

  5. Yandex Metrica – cel: aktywność odwiedzających, raportowanie działań, nagrywanie ruchu na Stronie (live);

  6. Pinterest tag – cel: monitoring relacji  z klientami pod kątem planowania i realizowania przyszłych działań marketingowych, monitoring ruchu i dopasowywanie przekazu reklamowego do odwiedzających;

  7. Facebook pixel – cel: monitoring relacji  z klientami pod kątem planowania i realizowania przyszłych działań marketingowych, monitoring ruchu i dopasowywanie przekazu reklamowego do odwiedzających;

  8. Tag Bing – cel: monitoring ruchu na Stronie i jego źródła;

  9. Yandex Webmaster – cel: monitoring ruchu na Stronie i jego źródła;

  10. Naver – cel: monitoring ruchu na Stronie i jego źródła.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

XV. Kiedy można wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych?

 1. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych.

 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

 3. W celu wycofania zgody należy wysłać stosowne oświadczenie na dane teleadresowe Administratora.

 4. Administrator może nie uwzględnić odwołania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, jeżeli dane są niezbędne:

  1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

  2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

  3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;

  4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych bądź do celów statystycznych;

  5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

XVI. Przez jaki okres Administrator przechowuje Twoje Dane Osobowe?

 1. Administrator przechowuje Dane Osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki posiada do tego podstawę prawną.

 2. Twoje Dane Osobowe będą przechowywane:

  1. przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia obsługi, zamknięcia zlecenia lub powstania roszczenia (jeżeli przepisy szczególne nie przewidują krótszego terminu przedawnienia) – w odniesieniu do Danych Osobowych podmiotu, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 1 KC, wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usługi lub umowy zlecenie oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

  2. przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia obsługi, zamknięcia zlecenia lub powstania roszczenia (jeżeli przepisy szczególne nie przewidują krótszego terminu przedawnienia) – w odniesieniu do Danych Osobowych podmiotu, który nie jest przedsiębiorcą, wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usługi lub umowy zlecenie oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

  3. przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – w odniesieniu do Danych Osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

  4. przez okres 3 miesięcy licząc od dnia wysłania odpowiedzi na zadane pytanie lub wyceny – w odniesieniu do Danych Osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi lub zamówienia, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy.

 3. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

 4. Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – to w ostatnim dniu tego miesiąca.

 5. Moment zrealizowania obsługi lub zamknięcia zlecenia, w przypadku zawnioskowania o legalizację pobytu lub zatrudnienia,  następuję w dacie wydania przez uprawniony organ decyzji administracyjnej. W pozostałych przypadkach momentem zrealizowania obsługi lub zamknięcia zlecenia jest data wykonania umowy.

 6. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie zgody są usuwane niezwłocznie po jej wycofaniu, chyba że Administrator znalazł inną podstawę przetwarzania.

 7. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie zgody marketingowej są usuwane niezwłocznie, po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych do celów marketingowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

XVII. Jakie Pliki Cookies wykorzystuje nasza Strona? W jakim celu stosujemy Pliki Cookies?

 1. Strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies), aby ułatwić Użytkownikom poruszanie się po Stronie oraz tworzyć statystyki odwiedzin. Pliki Cookies to niewielkie pliki zapisywane w pamięci urządzenia elektronicznego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Strona wykorzystuje Pliki Cookies oraz inne dane do pomiaru zaangażowania Użytkowników i generowania analiz oraz statystyk na temat Strony, w celu:

  1. uwierzytelnienia do identyfikacji zalogowanego Użytkownika,

  2. zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania ze Strony,

  3. poprawiania jakości obecnych usług,

  4. ulepszania istniejących systemów i oprogramowania,

  5. polepszenia wydajności oraz funkcjonalności Strony.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 4. Przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza wykorzystywanie Cookies w Jego urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie na Stronie należy wyrazić zgodę na użycie Cookies.

 5. Użytkownik może samodzielnie zarządzać Cookies, w tym usunąć i zablokować te pliki w dowolnym czasie.

 6. W celu odrzucenia Cookies, należy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucania. Należy zapamiętać, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje Strony mogą nie działać poprawnie.

 7. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, który może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące Cookies w opcjach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych Cookies.

 8. Szczegółowe informacje na temat Plików Cookies oraz innych danych witryny dostępne są w panelu pomocy oraz w ustawieniach danej przeglądarki internetowej, przykładowo:

  1. Chrome – przejdź do adresu: chrome://settings/cookies ;

  2. Opera – przejdź do adresu: opera://settings/cookies;

  3. Internet Explorer – przejdź do opcji: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Ustawienia > Zaawansowane i zdecyduj, czy chcesz zaakceptować, zablokować lub wyświetlić monit o Plikach Cookies.

 9. Użytkownik może również wyczyścić dane z aplikacji mobilnych według poniższych instrukcji:

  1. dla systemu Android – przejdź do opcji: Ustawienia > Aplikacje> Wyszukaj daną aplikację> wybierz Pamięć > użyj opcji Wyczyść dane;

  2. dla systemu iOS – system nie pozwala na czyszczenie danych aplikacji, można jedynie usunąć i ponownie zainstalować aplikację, poprzez:

   1. wejście w opcję: Ustawienia> Ogólne > Pamięć > wyszukaj aplikację, wejdź w jej ustawienia i zaznaczając opcję Usuń aplikację;

   2. najechanie na ikonę aplikacji do momentu pojawienia się X w lewym górnym rogu aplikacji > po kliknięciu w X aplikacja zostanie usunięta.

 10. Zmiany ustawień Plików Cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie np. dłuższego czasu ładowania podstron.

 11. Pliki Cookies wykorzystywane przez Stronę mogą zawierać Dane Osobowe w postaci adresu IP, którego Administrator nie zapisuje i nie przechowuje.

 12. Portale społecznościowe, do których odsyła Strona mogą używać innych Plików Cookies niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności.

 13. Na Stronie został zainstalowany kod śledzący internetowego narzędzia do analizy statystyk Strony, tj. Google Analytics.

 14. Google Analytics nie zbiera danych prywatnych, lecz wiadomości o pochodzeniu Użytkowników identyfikowane na podstawie IP, które nie jest zawierane w raportach.

 15. Szczegółowe informacje o miejscu oraz czasie przechowania Plików Cookies znajdują się w panelu prywatności i bezpieczeństwa każdej przeglądarki. W Chrome lista wszystkich Plików Cookies wraz z danymi witryny jest dostępna pod adresem: chrome://settings/siteData .

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

XVIII. Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 1. W zakresie nieuregulowanym Polityką Prywatności wiążą powszechnie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony Danych Osobowych oraz ochrony danych informacji.

 2. Polityka Prywatności może zostać uzupełniona lub zaktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora, zwłaszcza w celu zapewnienia aktualnych i rzetelnych wiadomości dla Użytkowników Strony.

 3. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na Stronie i zaczną obowiązywać po 7 (siedmiu) dniach od daty publikacji.

 4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem Strony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne wykorzystanie Polityki Prywatności podlega ochronie prawnej.

 5. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 18.03.2022 r. i obowiązuje do dnia aktualizacji bądź uchylenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –

XIX. Pamiętaj, prawo zobowiązuje = nie kopiuję!  

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej Polityki Prywatności jest Usługodawca Administratora, który dnia 18.03.2022 r. udzielił Administratorowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tej Polityki Prywatności do celów związanych z prowadzeniem Strony. Polityka Prywatności została stworzona w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 18.03.2022 r. zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Usługodawca nie odpowiada za zmiany redakcyjne Polityki, po jej opublikowaniu na Stronie. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszej Polityki bez zgody Usługodawcy jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

Wszelkie prawa zastrzeżone
– Administrator Danych Osobowych –  TLB ONLINE  sp. z o.o. – tel. +48 730 042 547 – e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online  –
bottom of page